Privacybeleid AVG WIJ NEMEN UW PRIVACY SERIEUS                                                                01-05-2020

Becx Machines B.V. heeft een privacybeleid ontwikkeld op 1 mei 2018, deze is aangepast op 16 april 2020.

Waarom verzamelen jullie mijn gegevens?

We gebruiken uw gegevens om terug te kunnen kijken naar wat gekocht en/of gerepareerd is en wanneer, voor garantie-aanvragen, om onze producten en services te verbeteren, ondersteuning te bieden, en om meldingen, aanbiedingen en acties te verzenden.

We gebruiken gegevens waardoor u kunt worden geïdentificeerd (persoonlijke gegevens genoemd) voor het volgende:

 • U in staat stellen producten te kopen en te downloaden, toegang te krijgen tot services en deel te nemen aan aangeboden activiteiten
 • U informatie te verstrekken over nieuwe en bijgewerkte producten en services, en andere informatie waar u om hebt gevraagd
 • U informatie te verstrekken via e-mail, telefoon of app
 • U nieuwsbrieven, informatieve e-mails of andere informatie over Becx Machines te sturen
 • Uw adresgegevens door te geven aan dealers/handelaren, naar aanleiding van uw aanvraag, zodat zij contact met u kunnen opnemen.

Wij gebruiken gegevens waardoor u niet kunt worden geïdentificeerd (niet-persoonlijke gegevens genoemd) voor diverse doeleinden, zoals het verbeteren van onze producten en services. We kunnen niet persoonlijke gegevens bijvoorbeeld gebruiken voor het aanmaken van anonieme gegevensprofielen en het aanbieden van gesegmenteerde marketing, voor het genereren van statistische gegevens, om onze huidige producten te verbeteren en te beheren en nieuwe producten te maken.

U kunt er zeker van zijn dat we de informatie die we verzamelen, beveiligen. Als u onze producten of services gebruikt, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld in overeenstemming met dit Privacybeleid. Tenzij in het specifieke product anders wordt vermeld, geldt dit privacybeleid voor alle producten en services van Becx Machines.

Voor iedereen die meer wil weten over de privacywetgeving, kunt u hier meer lezen.

 

Hoe verzamelen jullie mijn gegevens?

We verzamelen informatie op drie manieren: wanneer u ons informatie verstrekt, wanneer we deze van derden ontvangen, of via internet.

 

Wat verzamelen jullie waardoor ik kan worden geïdentificeerd?

Door sommige informatie die we verzamelen (persoonlijke gegevens genoemd) kunt u worden geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam of uw email adres.

Sommige persoonlijke gegevens verzamelen we alleen als u deze aan ons verstrekt. Dat kan gaan om uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, en als u onze producten koopt, uw betalingsgegevens.

Dit kan gebeuren als u:

 • Een gebruikersaccount aanmaakt op de website, een bestelling plaatst, artikel huurt of een product registreert
 • Productondersteuning of andere services aanvraagt
 • Informatie over producten aanvraagt

Sommige persoonlijke gegevens verzamelen we automatisch wanneer u onze website of onze producten gebruikt. Hiertoe kunnen sommigen van de volgende typen informatie behoren:

 • Uw IP adres
 • Gebruikers- en accountnamen en verwante gegevens
 • Telefoonnummer
 • Apparaat-ID’s, zoals serienummers
 • Productlicentie- en identificatienummers
 • Geografische locatie op basis van lokale informatie van GPS- WIFI- communicatienetwerken.

Tenzij we de gegevens nodig hebben in verband met persoonlijke identificatiekenmerken, maken we de gegevens die we verzamelen anoniem en slaan we deze zodanig op dat u niet kunt worden geïdentificeerd. Wanneer we bijvoorbeeld uw IP-adres verzamelen, kunnen we dat anoniem maken door de laatste groep cijferen te maskeren (bijv. 192.168.1.1 wijzigen in 192.168.XXX).

Wat verzamelen jullie waardoor ik niet kan worden geïdentificeerd?

We verzamelen veel typen gegevens waardoor u niet kunt worden geïdentificeerd (niet-persoonlijke gegevens genoemd). Hoewel we niet elk type niet-persoonlijke gegevens dat we verzamelen, kunnen vermelden, hebben we hieronder geprobeerd aan te geven welke typen niet-persoonlijke gegevens we verzamelen met bijbehorende voorbeelden, zodat u kunt zien wat we bedoelen.

We verzamelen niet-persoonlijke gegevens om onze producten en services te verbeteren, zoals:

 • Informatie over waar onze producten en services worden gebruikt, inclusief de locatie bij benadering, postcode, netnummers.

Delen jullie mijn gegevens?

Ja, maar alleen in specifieke situaties. Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer dat nodig is om het product of de service te leveren waar u om hebt gevraagd, zoals adresgegevens voor een dealer/handelaar;
 • Wanneer dat wordt geautoriseerd door de wet of noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces;
 • Wanneer dat nodig is om de rechten of het eigendom van Becx Machines te beschermen en te verdedigen, inclusief de beveiliging van onze producten en services;
 • Wanneer het nodig is om de persoonlijke veiligheid, het eigendom of andere rechten van het publiek, van Becx Machines of van haar klanten of werknemers te beschermen;
 • Wanneer dat verband houdt met een verkoop van onze gehele onderneming of een deel ervan.

Indien we wettelijk worden gedwongen om uw persoonlijke gegevens vrij te geven aan een derde partij, zullen wij al het commercieel redelijke ondernemen om u daarover van tevoren te informeren, tenzij dit wettelijk verboden is. Als we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, zullen wij ons houden aan dit Privacybeleid en alle betrokken gebruikers worden geïnformeerd als we persoonlijke gegevens overdragen aan derden of als voor persoonlijke gegevens een ander privacybeleid gaat gelden.

 

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens?

U hebt het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van u verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie we deze gegevens delen.

U hebt het recht om ons op elk moment te vragen uw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (als dat geen invloed heeft op de services die we u leveren).

Wij kunnen verzoeken afwijzen indien deze onredelijk of repetitief zijn of onredelijk grote inspanningen vereisen. Indien u ons vraagt uw gegevens te verwijderen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren tot zes weken nadat u zich schriftelijk bij ons hebt afgemeld als klant.

U hebt het recht om u af te melden voor het gebruik of het verzamelen door ons of door derden van bepaalde gegevens, inclusief persoonlijke gegevens en niet-persoonlijke gegevens, door een email te sturen aan info@becxmachines.com

U hebt te allen tijde het recht u af te melden voor de nieuwsbrieven of andere informatie die u van ons ontvangt per e-mail. Hiertoe stuurt u een email aan info@becxmachines.com

U hebt het recht om van ons te verwachten dat we uw persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. We werken er hard aan om Becx Machines en onze klanten te beschermen tegen onbevoegde toegang of tot het onbevoegd wijzigen, openbaar maken of vernietigen van de gegevens die we bewaren, in het bijzonder:

 • We houden ons te allen tijde aan dit Privacybeleid met betrekking tot alle gegevens die we van u verzamelen
 • We beperken het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens en zorgen ervoor dat iedereen met wie we dergelijke informatie delen deze informatie behandelt met de privacy en beveiliging die deze verdient.
 • We hebben fysieke en administratieve procedures ingesteld ter waarborging en beveiliging van de informatie die we verzamelen.

 

Internationale regelgeving

Specifiek privacybeleid is van toepassing op Becx Machines B.V. vanwege de internationale regelgeving met landen buiten Europa.

 

Welke wijzigingen hebben jullie onlangs aangebracht?

We behouden ons het recht voor dit Privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen en geven aan op welke datum het Privacybeleid het laatst is gewijzigd. Als er aanzienlijke wijzigingen zijn aangebracht, markeren we die wijzigingen en doen we ons best u daarvan op de hoogte te stellen. We bewaren ook vorige versies van dit Privacybeleid in ons archief zodat u deze kunt inzien.

Wijzigingen in ons privacybeleid sinds de laatste versie zijn:

 • 16-04-2020; gegevens zusterbedrijf verwijderd.

 

Hoe kan ik contact met jullie opnemen?

Als u vragen hebt over dit beleid of over het bovenstaande, stuur dan een e-mail naar info@becxmachines.com. U kunt per post contact met ons opnemen op dit adres:

Becx Machines BV

De Sonman 35

5066 GJ  MOERGESTEL (NL)